Nastavení spojených příkazů

Příkazy spojené s otevřenou pozicí nebo čekajícím příkazem se nazývají Spojenými příkazy - Linked orders, které se rozdělují na dvě kategorie – Stop Loss a Take Profit a mohou být nastaveny jedným z následujících způsobů:

  • Při otevření obchodní pozice v okně dialogu “Transakce”.
  • Při nastavení pendlujícího příkazu (typ “Čekající”) v okně dialogu “Příkazy”.
  • Pro dříve otevřenou pozici - v okně “Otevření pozice” klikněte pravým tlačítkem myši na řádku s touto pozicí a v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Spojené příkazy".
  • Pro dřívě nastavený příkaz - v okně “Příkazy” klikněte pravým tlačítkem myši na řádku s tímto příkazem a v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Redigovat" .

Vezměme si případ dříve otevřené pozice - v okně “Оtevření pozice” kliknema pravým tlačítkem myši na řádku s pozicí a vyberme bod "Spojené příkazy".V otevřeném dialogovém okně "Spojené příkazy" můžete zaškrnout políčko a zadat úroveň pro příkaz “Stop Loss” a pro příkaz "Take profit". Můžete nastavit jak jeden ze spojených příkazů, tak i oba spojené příkazy.Úroveň “Тake profit” má být výše aktuální kotace pro dlouhé pozice a níže pro krátké pozice. Úroveň Stop Loss má být níže aktuální kotace pro dlouhé pozice a výše pro krátké pozice.

Modifikace spojených příkazů na otevřenou pozici můžete provádět z okna “Оtevření pozice”, otevřít okno "Spojené příkazy" a změnit úrovně spojených příkazů.

Zpět na začátek