Grafické objekty

Přes tlačítko "Graphical objects" pod grafem (čtvrtý zleva) můžete vyvolat menu pro nastavení grafických objektů, stejně jako upravit již nastavené objekty na grafu:

Zvolením objektu (např., "Trendline (ray)" ) můžete jej přesunout na graf v režimu "Select":

Pro odstranění režimu výběru objektu můžete použit tlačítko "Unselect".

Klepnutím na objekt v poli grafu můžete vyvolat dialog úpravy režimu tohoto objektu, stejně jako všech objektů:

Přes funkci "Properties" můžete upravit vlastnosti objektu (včetně jeho přesného umístění) v následujícim dialogu ze dvou záložek:

Přes tlačítko "OK" nastavujeme grafický objekt na aktivním grafu.