Průměrný směrový index (ADI-Average Directional Index)

Úvod

Průměrný směrový index (ADX) je technickým indikátorem, vyvinut J. W. Wilderem, cílem kterého je určení sílu trendu a dalšího pohybu ceny pomocí analýzy dynamiky a rozdílu minimálních a maximálních cen obchodů.

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále přejděte na odkaz

Otestujte indikátor v akci
Po otevření demo účtu obdržíte vzdělávací materiály a online podporu ve Vašem rodném jazyce

Použití

ADX je komplexním indikátorem, získávaný v důsledku výpočtu indikátorů kladného (+DI – zelená čára) a záporného (-DI – červená čára) směru, ale pro analýzu trendu může být používán celý systém.


Považuje se, že křivka indikátoru (tučná čára) zobrazuje sílu trendu v případě její existence:

  • Růst ADX (obvykle pro existenci trendu je třeba, aby hodnota indikátoru převyšovala 25)hovoří o zesilování tendence – doporučuje se použití trendových indikátorů;
  • Pokles ADX je dalším vývojem tendence. Hodnota ADX níže 20 svědčí o absenci trendu - doporučuje se použití oscilátorů.

Při použití indikátorů kladného (+DI) a záporného (-DI) směru se doporučuje použití dalších indikátorů:

  • Růst +DI (zelená čára) výše -DI (červená čára) se považuje signálem na nákup;
  • Růst -DI (červená čára výše +DI (zelená čára) se považuje signálem na prodej;.

Průměrný směrový index (ADX)

Obchodování pomocí technického indikátoru ADX

Použití ADX je zaměřeno na odhalení jasně vyjádřeného trendu a nacházení nejlepších obchodních podmínek.

Hondota ADX více svědčí o existenci silného trendu, přičemž jeho hodnota nižší než 25 hovoží o slabém trendu. Průrazy, které není tak těžké rozpoznat, také pomáhají na cenovém grafu určit pravděpodobnost trendů. Pokud ADX stoupá od hodnoty níže 25 do hodnoty výše 25, trend lze považovat za velmi silným.

Rozvitá mylná představa je v tom, že pokles linie ADX – je příznak obrácení trendu. I když to znamená jenom oslabení aktuálního trendu. Dokud, pokud ADX je vyšší než 25, klesající linie ADX lze považovat za velmi významným.

Výpočet

ADX = MA [((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] x 100;

kde:
+DI – indikátor kladného směru;
-DI – indikátor záporného směru.

Jak nastavit Průměrný směrový index (ADI-Average Directional Index) v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets