Indikátor Relative Vigor Index (RVI) | Forex oscilátory | Směr trendu | IFCM Čeština

Technické indikátory: Relative Vigor Index (RVI- relativní index rázu)

Relativní index rázu byl vyvinut John Eilersem pro určení směru převažujícího trendu. Chování indikátoru je založeno na jednoduché myšlence o tom, že ceny zavření jsou převážně vyšší, než ceny otevření na rostoucím trhu a nižší – na klesajícím trhu.

Test your knowledge before trading

10 simple questions that will help you .....

Použití

Relativní index rázu odráží zrychlení nebo zpomalení v dynamice změny ceny (a tedy může být používán pro definování modelů divergence/konvergence):

  • V obecném případě, čím vyšší hodnota indikátoru, tím silněji je vyjádřen růst ceny;
  • Čím nižší hodnota indikátoru, tím silněji je vyjádřen pokles ceny.

Relativní index rázu (zelený) společně se signální linií (červená) je vhodným instrumentem pro určení možných bodů zlomení v převládající dynamice ceny. д:

  • Přetínáním signální linii shora dolů indikátor podává signál na prodej;
  • Přetínáním signální linii zdola nahoru indikátor podává signál na nákup.

Výpočet

Relativní index rázu (1) = (Zavření - Otevření) / (Maximum - Minimum)
Relativní index rázu (10) = 10-perioda SMA Relativní index rázu (1)

Jak nastavit Relative Vigor Index (RVI -relativní index rázu) v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne