Indikátor Parabolic SAR | Trendový indikátor | IFCM Čeština

Technické indikátory: Parabolický trendový indikátor SAR (Parabolic SAR)

Parabolický indikátor byl vyvinut Welles Wilderem pro potvrzení nebo vyvrácení směru trendu, určit možné body uzavření pozic. Základní princip indikátoru lze popsat slovy “zastavení a zvrácení”.

Test your knowledge before trading

10 simple questions that will help you .....

Použití

Při použití indikátoru je třeba brát v úvahu jak jeho umístění, tak i faktor zrychlení, rostoucí spolu s vývojovými trendy. Bez ohledu na svou popularitu jako instrument grafické analýzy, indikátor má některá omezení a může dát falešné signály na často měnícím trhu.

Indikátor udává následující signály:


Potvrzení trendu

  • Umístěním níže cenového grafu, indikátor potvrzuje existenci vzestupného trendu;
  • Umístěním výše cenového grafu, indikátor potvrzuje existenci sestupného trendu;

Určení momentů zavření pozic

  • Při poklesu ceny níže indikátoru v podmínkách vzestupného trendu je třeba zavřít dlouhé pozice
  • Při růstu ceny výše indikátoru v podmínkách sestupného trendu je třeba zavřít krátké pozice

Významnost signálu se určuje s pomocí faktoru zrychlení. Faktor zrychlení se zvýší každý den, kdy aktuální cena zavření je vyšší než předchozí při býčím trendu, je nižší než další při medvědím trendu. Považuje se, že indikátor je spolehlivější, pokud cena a křivka indikátoru se pohybují paralelně a méně spolehlivé, kdyý se začínají sbližovat.

Parabolický indikátor (Parabolic)

Výpočet

P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) – P(t-1)),

kde:
P(t) – aktuální hodnota indikátoru;
P(t-1) – hodnota indikátoru v předchozím období;
AF – faktor zrychlení, roste krokem 0.02 na interválu [0.02;0.2];
EP(t-1) – minimální/maximální hodnota ceny v předchozím období.

Jak nastavit indikátor Parabolický trendový indikátor v obchodní platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne