fbIndikátor Parabolic SAR | Trendový indikátor | IFCM Čeština
CS

Technické indikátory: Parabolický trendový indikátor SAR (Parabolic SAR)

Parabolický indikátor byl vyvinut Welles Wilderem pro potvrzení nebo vyvrácení směru trendu, určit možné body uzavření pozic. Základní princip indikátoru lze popsat slovy “zastavení a zvrácení”.
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Při použití indikátoru je třeba brát v úvahu jak jeho umístění, tak i faktor zrychlení, rostoucí spolu s vývojovými trendy. Bez ohledu na svou popularitu jako instrument grafické analýzy, indikátor má některá omezení a může dát falešné signály na často měnícím trhu.

Indikátor udává následující signály:


Potvrzení trendu

  • Umístěním níže cenového grafu, indikátor potvrzuje existenci vzestupného trendu;
  • Umístěním výše cenového grafu, indikátor potvrzuje existenci sestupného trendu;

Určení momentů zavření pozic

  • Při poklesu ceny níže indikátoru v podmínkách vzestupného trendu je třeba zavřít dlouhé pozice
  • Při růstu ceny výše indikátoru v podmínkách sestupného trendu je třeba zavřít krátké pozice

Významnost signálu se určuje s pomocí faktoru zrychlení. Faktor zrychlení se zvýší každý den, kdy aktuální cena zavření je vyšší než předchozí při býčím trendu, je nižší než další při medvědím trendu. Považuje se, že indikátor je spolehlivější, pokud cena a křivka indikátoru se pohybují paralelně a méně spolehlivé, kdyý se začínají sbližovat.

Parabolický indikátor (Parabolic)

Výpočet

P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) – P(t-1)),

kde:
P(t) – aktuální hodnota indikátoru;
P(t-1) – hodnota indikátoru v předchozím období;
AF – faktor zrychlení, roste krokem 0.02 na interválu [0.02;0.2];
EP(t-1) – minimální/maximální hodnota ceny v předchozím období.

    

Jak nastavit indikátor Parabolický trendový indikátor v obchodní platformě

Forex Indicators FAQ

What is a Forex Indicator?

Forex technical analysis indicators are regularly used by traders to predict price movements in the Foreign Exchange market and thus increase the likelihood of making money in the Forex market. Forex indicators actually take into account the price and volume of a particular trading instrument for further market forecasting.

What are the Best Technical Indicators?

Technical analysis, which is often included in various trading strategies, cannot be considered separately from technical indicators. Some indicators are rarely used, while others are almost irreplaceable for many traders. We highlighted 5 the most popular technical analysis indicators: Moving average (MA), Exponential moving average (EMA), Stochastic oscillator, Bollinger bands, Moving average convergence divergence (MACD).

How to Use Technical Indicators?

Trading strategies usually require multiple technical analysis indicators to increase forecast accuracy. Lagging technical indicators show past trends, while leading indicators predict upcoming moves. When selecting trading indicators, also consider different types of charting tools, such as volume, momentum, volatility and trend indicators.

Do Indicators Work in Forex?

There are 2 types of indicators: lagging and leading. Lagging indicators base on past movements and market reversals, and are more effective when markets are trending strongly. Leading indicators try to predict the price moves and reversals in the future, they are used commonly in range trading, and since they produce many false signals, they are not suitable for trend trading.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....
Líbil se Vám článek?
Ne