fbInverzní Hlava a Ramena (Head and Shoulders Inverse) | IFCM Čeština
CS

Obrazec Inverzní hlava a ramena (Head and Shoulders Inverse)

Grafický cenový model "inverzní hlava a ramena" je příznakem otočení trendu. Běžně model se formuje na vyvinutém sestupném trendu.

Build a shape in the terminal
Once opened Demo you will be supplied with educational materials and online support in your own language

Formování

Model je reprezentován třemi lokálními minimy tržní ceny umístěnými na různých úrovních: dvě vyšší lokální minima symbolizují "inverzní ramenu" a dolní bod modelu - "hlavu". Existuje také čára "krku", úroveň rezistence spojující dva vrcholy modelu.

Interpretace

Kdy model je zformován a cena vzrůstá výše čáry "krku" či rezistence (je přípustná určitá odchylka), objevuje se signál na nákup. Nehledě na to že cena může se vrátit k čáře "krku", která po proniknutí se již oceňuje jako support, očekává se jeho další růst.

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "inverzní hlava a ramena", cena zpravidla roste do cílové úrovně vypočítáná podle následujícího vzorce:

T = N + (N – H),

kde: 

T – cílová úroveň;

N – úroveň čáry "krku" (původní rezistence);

H – úroveň "hlavy" cenového modelu (nejnižší bod).


Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.

Líbil se Vám článek?
Ne