Inverzní Hlava a Ramena (Head and Shoulders Inverse) | IFCM Čeština

Obrazec Inverzní hlava a ramena (Head and Shoulders Inverse)

Grafický cenový model "inverzní hlava a ramena" je příznakem otočení trendu. Běžně model se formuje na vyvinutém sestupném trendu.

Formování

Model je reprezentován třemi lokálními minimy tržní ceny umístěnými na různých úrovních: dvě vyšší lokální minima symbolizují "inverzní ramenu" a dolní bod modelu - "hlavu". Existuje také čára "krku", úroveň rezistence spojující dva vrcholy modelu.

Interpretace

Kdy model je zformován a cena vzrůstá výše čáry "krku" či rezistence (je přípustná určitá odchylka), objevuje se signál na nákup. Nehledě na to že cena může se vrátit k čáře "krku", která po proniknutí se již oceňuje jako support, očekává se jeho další růst.

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "inverzní hlava a ramena", cena zpravidla roste do cílové úrovně vypočítáná podle následujícího vzorce:

T = N + (N – H),

kde: 

T – cílová úroveň;

N – úroveň čáry "krku" (původní rezistence);

H – úroveň "hlavy" cenového modelu (nejnižší bod).


Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.