Obrazec Trojité dno (Triple Bottom)

Grafický cenový model "trojité dno" se běžně formuje v sestupném trendu a je příznakem jeho dalšího otočení. Model se považuje významnějším, než "dvojité dno".

Formování

Model je reprezentován třemi postupnými minimy umístěnými asi na jedné úrovni a dvěma lokálními maximy. Čáry supportu a rezistence patřičně spojují minima a maxima modelu. Považuje se, že na úrovni supportu, kde cena se třikrát postupně otočí, aktivum je přehodnoceným.

Interpretace

Při překonání ceny úrovně rezistence (je přípustná určitá odchylka), formování modelu je považuje za uzavřené. Objevuje se signál na nákupa očekává se změna směru trendu.

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "trojité dno", cena zpravidla roste do cílové úrovně vypočítaná podle následujícího vzorcе:

T = R + H,

kde: 

T – cílová úroveň;

R – úroveň rezistence (nedávná lokální maxima);

H – výška modelu (vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence)


Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.