Obrazec Diamant (Diamond)

Grafický cenový model "diamant" je příznakem následujícího otočení existujícího trendu. Model se běžně formuje ve vzestupném trendu.

Formování

Model se charakterizuje tím, že zpočátku rozmezí kolísání ceny se rozšiřuje a pak zužuje, takže trajektorie pohybu vizuálně připomíná diamant či kosočtverec. Dvě čáry supportu zespodu a dvě čáry rezistence shora patřičně spojují významná minima a maxima modelu.

Interpretace

Jakmile úroveň supportu je zprava proniknuta cenou (je přípustná určitá odchylka), objevuje se signál na prodej a očekává se změna směru trendu dolů.

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "diamant", cena zpravidla klesá do cílové úrovně vypočítaná podle následujícího vzorce:

T = BP – H,

kde: 

T – cílová úroveň;

BP – úroveň proniknutí supportu zprava;

H – výška modelu (vzdálenost mezi vrcholem a dnem modelu).


Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.