Indikátor Klouzavý průměr (MA) | Moving Average Indicator | IFCM Čeština

Klouzavý průměr (MA-Moving Average)

Klouzavý průměr je instrumentem technické analýzy zobrazující průměrnou hodnotu ceny v účtovacím období, zmírňující cenová kolísání a také odrážející směr a sílu trendu.
V závislosti na metodě průměrování se rozlišují jednoduchý klouzavý průměr (SMA), vyhlazený klouzavý průměr (SMMA) и exponenciální klouzavý průměr (EMA).

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Použití

Analýza klouzavých průměrů zahrnuje další principy:

  • Směr klouzavého průměru zobrazuje směr převažujícího cenového pohybu;
  • Čím nižší je doba průměrování, tím více falešných signálů se mohou objevit, čím širší doba průměrování, tím silnější je zpoždění indikátoru;
  • Pro zvýšení (zmenšení) citlivosti křivka, je třeba zmenšit (zvětšit) dobu průměrování;
  • Použití klouzavých průměrů je spolehlivější v podmínkách jasného trendu.

Srovnání dynamiky klouzavých průměrů s dynamikou ceny aktiva:

  • Silným signálem k nákupu (prodeji) je průsečík ceny zdola (shora) rostoucí (klesající) křivky klouzavého průměru;
  • Slabým signálem k nákupu (prodeji) je průsečík ceny zdola (shora) klesající (rostoucí) křivky klouzavého průměru.

Srovnání dynamiky klouzavých průměrů s různými dobami průměrování,:

  • Silný signál k nákupu (prodeji) se objeví, kdy rostoucí (klesající) křivka s menší dobou průměrování protíná zdola (shora) rostoucí (klesající) křivku s velkou dobou průměrování;
  • Slabý signál k nákupu (prodeji) se objeví, kdy rostoucí (klesající) křivka s menší dobou průměrování protíná zdola (shora) klesající (rostoucí) křivku s velkou dobou průměrování.

Klouzavý průměr (MA)

Obchodní strategie dle klouzavého průměru

Použití klouzavého průměru je jednou ze strategií sledování trendu. Jejím cílem je varovat začátek nového trendu a jeho obrácení. Tento indikátor umožňuje sledovat vývoj trendu a nemůže odhadnout reakci trhu. Ve své podstatě, klouzavý průměr je opožděný indikátor, sleduje pohyb na trhu a zobrazuje vznik nového trendu nebo obrácení již po začátku trendového pohybu.

Výpočet

SMA = Sum (Close (i), N) / N,

kde:
Close (i) – aktuální cena zavření;
N – doba průměrování.
EMA(t) = EMA(t-1) + (K x [Close(t) – EMA(t-1)]), 

kde:
t – aktuální doba;
K = 2 / (N + 1), N – doba průměrování.

Jak nastavit indikátor Klouzavý průměr (MA) v obchodní platformě.

<հ3>Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne