fbSymetrické trojúhelníky (Triangle) | Obrazce Forex | IFCM Čeština

Obrazec Symetrické trojúhelníky (Symmetric Triangle)

Obrazec Symetrické trojúhelníky: Ustanovení

Grafický cenový model "symetrický trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, který se může formovat jak na vzestupném, tak i sestupném trendu sloužící potvrzením jeho dalšího směru.

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Formování

Model je reprezentován zúženým rozsahem cen, který povrchně připomíná trojúhelník. Základní rozlišovací odlišností tohoto typu trojúhelníků je sestupná čára rezistence spojující nižší lokální maxima a vzestupná čára supportu spojující vyšší lokální minima.

Start earning now in giant market

Trading is mostly about making Right Forecast.
Forex 5.1$ trillion daily

Interpretace

Tento model potvrzuje směr trendu při překonání ceny jedné ze stran trojúhelníku:

  • Při formování modelu na sestupném trendu proniknutí úrovně supportu (je přípustna určitá odchylka) zpravidla se odehrávající mezi ½ a ¾ délky obrazce, se považuje signálem na prodej.
  • Při formování modelu na vzestupném trendu proniknutí úrovně rezistence (je přípustna určitá odchylka) zpravidla se odehrávající mezi ½ a ¾ délky obrazce, se považuje signálem na nákup.

Cíliová úroveň

Po formování grafického cílového modelu "symetrický trojúhelník", cena zpravidla roste či klesá do cílové úrovně vypočítáná podle následujícího vzorce:

Při vzestupném trendu:
T = BL + H

Při sestupném trendu:
T = BL – H

Kde: 

T – cílová úroveň;

BL – úroveň proniknutí (úroveň východu z trojúhelníku);

H – výška obrazce (základní vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence).

How to use Symetrické trojúhelníky on NetTradeX trading platform

Build a shape in the terminal
Once opened Demo you will be supplied with educational materials and online support in your own language

Jak nastavit Symetrické trojúhelníky v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.

Líbil se Vám článek?
Ne
Více o principech CFD obchodování naleznete v sekci "Jak obchodovat s CFD kontrakty". Navštívit online vzdělávací centrum
Vyzkoušejte si obchodování s CFD zdarma na našem vlastním obchodním terminálu NetTradeX. Stáhnout