fbIndikátor Index síly | Force Index | Forex oscilátor | IFCM ČeštinaIndikátor Index síly | Force Index | Forex oscilátor | IFCM Čeština
CS

Technické indikátory: Index síly (Force index)

Index síly nabízený Alexandrem Elderem měří sílu cenových pohybů intrerpretací změnu jejich komponentů: směr, velikost a objem. Oscilátor se kolísá kolem nulové úrovně, který je bodem relativní rovnováhy pohybujících cenu síl.
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Index síly umožnuje dostat potvrzení trendů jakéhokoli trvání:

  • Pro některé trendy se citlivost indikátoru zvětšuje změnšením jeho trvání.
  • Pro dlouhé trendy se indikátor vyrovnává zvýšením jeho trvání.

Index síly může ukazovat na dokončení trendu:

  • Dokončení vzestupného trendu při změně znaku indikátoru z kladného do záporného a při odlišných směrech ceny a indikátoru.
  • Dokončení sestupného trendu při změně znaku indikátoru ze záporného do kladného a při konvergentních směrech ceny a indikátoru.

Používaný v páru s indikátorem trendu, Index síly může ukazovat na korekci v rámcích trendu:

  • Korekce ve vzestupném trendu při snížení oscilátoru po vrcholu.
  • Korekce v sestupném trendu při růstu oscilátoru po spodku.
Indikátor Index Síly – Indikátor Force Index

Index Síly (Force Index - FRC)

Výpočet Index Síly

Index Síly se vypočítává jako rozdíl mezi aktuální a předchozí uzavírací cenou aktuálním objemem obchodů. Index Síl y ukazuje hlavní trend na trhu. Индекс Силы рассчитывается как разница между текущей и предыдущей ценой закрытия, умноженной на текущий объем торгов. Более длинный 13-периодный Индекс Силы показывает основную тенденцию на рынке.


Index Síly(1) = {Uzavření (aktuální doba)  -  Uzavření (předchozí doba)} x Оbjem
Index Síly (13) = 13- EMA Index Síly(1)

Jak nastavit indikátor Index síly v obchodní platformě.

Forex Indicators FAQ

What is a Forex Indicator?

Forex technical analysis indicators are regularly used by traders to predict price movements in the Foreign Exchange market and thus increase the likelihood of making money in the Forex market. Forex indicators actually take into account the price and volume of a particular trading instrument for further market forecasting.

What are the Best Technical Indicators?

Technical analysis, which is often included in various trading strategies, cannot be considered separately from technical indicators. Some indicators are rarely used, while others are almost irreplaceable for many traders. We highlighted 5 the most popular technical analysis indicators: Moving average (MA), Exponential moving average (EMA), Stochastic oscillator, Bollinger bands, Moving average convergence divergence (MACD).

How to Use Technical Indicators?

Trading strategies usually require multiple technical analysis indicators to increase forecast accuracy. Lagging technical indicators show past trends, while leading indicators predict upcoming moves. When selecting trading indicators, also consider different types of charting tools, such as volume, momentum, volatility and trend indicators.

Do Indicators Work in Forex?

There are 2 types of indicators: lagging and leading. Lagging indicators base on past movements and market reversals, and are more effective when markets are trending strongly. Leading indicators try to predict the price moves and reversals in the future, they are used commonly in range trading, and since they produce many false signals, they are not suitable for trend trading.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....
Líbil se Vám článek?
LikeNe