Technické indikátory: Index síly (Force index)

Index síly nabízený Alexandrem Elderem měří sílu cenových pohybů intrerpretací změnu jejich komponentů: směr, velikost a objem. Oscilátor se kolísá kolem nulové úrovně, který je bodem relativní rovnováhy pohybujících cenu síl.

Jak nastavit indikátor Index síly v obchodní platformě.

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Index síly umožnuje dostat potvrzení trendů jakéhokoli trvání:

  • Pro některé trendy se citlivost indikátoru zvětšuje změnšením jeho trvání.
  • Pro dlouhé trendy se indikátor vyrovnává zvýšením jeho trvání.

Index síly může ukazovat na dokončení trendu:

  • Dokončení vzestupného trendu při změně znaku indikátoru z kladného do záporného a při odlišných směrech ceny a indikátoru.
  • Dokončení sestupného trendu při změně znaku indikátoru ze záporného do kladného a při konvergentních směrech ceny a indikátoru.

Používaný v páru s indikátorem trendu, Index síly může ukazovat na korekci v rámcích trendu:

  • Korekce ve vzestupném trendu při snížení oscilátoru po vrcholu.
  • Korekce v sestupném trendu při růstu oscilátoru po spodku.
Indikátor Index Síly – Indikátor Force Index

Index Síly (Force Index - FRC)

Výpočet Index Síly

Index Síly se vypočítává jako rozdíl mezi aktuální a předchozí uzavírací cenou aktuálním objemem obchodů. Index Síl y ukazuje hlavní trend na trhu. Индекс Силы рассчитывается как разница между текущей и предыдущей ценой закрытия, умноженной на текущий объем торгов. Более длинный 13-периодный Индекс Силы показывает основную тенденцию на рынке.


Index Síly(1) = {Uzavření (aktuální doba)  -  Uzavření (předchozí doba)} x Оbjem
Index Síly (13) = 13- EMA Index Síly(1)

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets