Indikátor Index síly | Force Index | Forex oscilátor | IFCM Čeština

Technické indikátory: Index síly (Force index)

Index síly nabízený Alexandrem Elderem měří sílu cenových pohybů intrerpretací změnu jejich komponentů: směr, velikost a objem. Oscilátor se kolísá kolem nulové úrovně, který je bodem relativní rovnováhy pohybujících cenu síl.

Test your knowledge before trading

10 simple questions that will help you .....

Použití

Index síly umožnuje dostat potvrzení trendů jakéhokoli trvání:

  • Pro některé trendy se citlivost indikátoru zvětšuje změnšením jeho trvání.
  • Pro dlouhé trendy se indikátor vyrovnává zvýšením jeho trvání.

Index síly může ukazovat na dokončení trendu:

  • Dokončení vzestupného trendu při změně znaku indikátoru z kladného do záporného a při odlišných směrech ceny a indikátoru.
  • Dokončení sestupného trendu při změně znaku indikátoru ze záporného do kladného a při konvergentních směrech ceny a indikátoru.

Používaný v páru s indikátorem trendu, Index síly může ukazovat na korekci v rámcích trendu:

  • Korekce ve vzestupném trendu při snížení oscilátoru po vrcholu.
  • Korekce v sestupném trendu při růstu oscilátoru po spodku.
Indikátor Index Síly – Indikátor Force Index

Index Síly (Force Index - FRC)

Výpočet Index Síly

Index Síly se vypočítává jako rozdíl mezi aktuální a předchozí uzavírací cenou aktuálním objemem obchodů. Index Síl y ukazuje hlavní trend na trhu. Индекс Силы рассчитывается как разница между текущей и предыдущей ценой закрытия, умноженной на текущий объем торгов. Более длинный 13-периодный Индекс Силы показывает основную тенденцию на рынке.


Index Síly(1) = {Uzavření (aktuální doba)  -  Uzavření (předchozí doba)} x Оbjem
Index Síly (13) = 13- EMA Index Síly(1)

Jak nastavit indikátor Index síly v obchodní platformě.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne