CCI Indikator | Forex CCI | Commodity Channel Index | Forex Oscilátor | IFCM Čeština

Index komoditního kanálu (CCI)

Index komoditního kanálu (CCI) je zpracován Donaldem Lambertem. Bez ohledu na původní předurčení indikátoru vyjevovat nové trendy, v současné době ten se široce používá k měření aktuální úrovně ceny ohledně její průměrné hodnoty.

Test your knowledge before trading

10 simple questions that will help you .....

Použití

Indikátor fluktuuje podél nulové linie v rozmezí od -100 dо +100. Nulová linie se shoduje s průměrnou vyváženou úrovní.Čím výše indikátor stoupá nad nulovou úrovní, tím nadhodnocenějším je obchodní instrument. Čím níže padá indikátor z nulové linie, tím podhodnocenějším je obchodní instrument a tím více potenciálů pro růst v budoucnu může mít cena.

Ale nevyvažená cena nemůže být zřetelným ukazatelem ani směru dalšího vývoje ceny, ani síly jeho pohybu. Je třeba věnovat pozornost kritickým úrovním hodnoty indikátoru, a také směru překročení indikátorem:

  • Růst hodnot indikátoru s překročením úrovně 100 znamená možnost dalšího růstu ceny.
  • Pokles hodnot indikátoru s překročením úrovně 100 zobrazuje pravděpodobnost otočení ceny a slouží jako signál k prodeji.
  • Pokles hodnot indikátoru s překročením úrovně - 100 znamená pravděpodobnost dalšího poklesu ceny.
  • Růst hodnot indikátoru s překročením úrovně -100 zobrazuje pravděpodobnost otočení ceny a slouží jako signál k nákupu.
  • Překročení nulové linie od zdola nahoru slouží jako potvrzení k nákupu.
  • Překročení nulové linie od zhora dolů slouží jako potvrzení k prodeji.

Zkrácení doby indikátoru vede ke zvýšení jeho citlivosti. Přenos kritických úrovní do 200, umožňuje vyloučit z úvah drobné výkyvy ceny.

Index komoditního kanálu (Commodity Channel Index - CCI)

Obchodní strategie dle indexu komoditního kanálu (CCI)

Mnozé obchodníci, investoři a techničtí analytici pro určení stavů překoupenosti a přeprodanosti na trhu používají CCI indikátor. Hlavní je strategie pri hodnotách CCI výše +100 a níže -100. Hodnoty indikátoru výše +100 jsou ukazateli překoupenosti a přeprodanosti a tvoří signály na Nákup. Hodnoty indikátoru níže -100 jsou ukazateli přeprodanosti a tvoří signály na Prodej. Bez ohledu na to, že původně index komoditního kanálu byl vyvinut pro surovinové produkty, ten se také používá pro obchodování s opciemi a futures na akciové indexy.

Jak nastavit Index komoditního kanálu (CCI) v obchodni platformě

<հ3>Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne