fbCCI Indikator | Forex CCI | Commodity Channel Index | Forex Oscilátor | IFCM ČeštinaCCI Indikator | Forex CCI | Commodity Channel Index | Forex Oscilátor | IFCM Čeština
CS

Index komoditního kanálu (CCI)

Index komoditního kanálu (CCI) je zpracován Donaldem Lambertem. Bez ohledu na původní předurčení indikátoru vyjevovat nové trendy, v současné době ten se široce používá k měření aktuální úrovně ceny ohledně její průměrné hodnoty.
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Indikátor fluktuuje podél nulové linie v rozmezí od -100 dо +100. Nulová linie se shoduje s průměrnou vyváženou úrovní.Čím výše indikátor stoupá nad nulovou úrovní, tím nadhodnocenějším je obchodní instrument. Čím níže padá indikátor z nulové linie, tím podhodnocenějším je obchodní instrument a tím více potenciálů pro růst v budoucnu může mít cena.

Ale nevyvažená cena nemůže být zřetelným ukazatelem ani směru dalšího vývoje ceny, ani síly jeho pohybu. Je třeba věnovat pozornost kritickým úrovním hodnoty indikátoru, a také směru překročení indikátorem:

  • Růst hodnot indikátoru s překročením úrovně 100 znamená možnost dalšího růstu ceny.
  • Pokles hodnot indikátoru s překročením úrovně 100 zobrazuje pravděpodobnost otočení ceny a slouží jako signál k prodeji.
  • Pokles hodnot indikátoru s překročením úrovně - 100 znamená pravděpodobnost dalšího poklesu ceny.
  • Růst hodnot indikátoru s překročením úrovně -100 zobrazuje pravděpodobnost otočení ceny a slouží jako signál k nákupu.
  • Překročení nulové linie od zdola nahoru slouží jako potvrzení k nákupu.
  • Překročení nulové linie od zhora dolů slouží jako potvrzení k prodeji.

Zkrácení doby indikátoru vede ke zvýšení jeho citlivosti. Přenos kritických úrovní do 200, umožňuje vyloučit z úvah drobné výkyvy ceny.

Commodity Channel Index Indicator - CCI Indicator

Index komoditního kanálu (Commodity Channel Index - CCI)

Obchodní strategie dle indexu komoditního kanálu (CCI)

Mnozé obchodníci, investoři a techničtí analytici pro určení stavů překoupenosti a přeprodanosti na trhu používají CCI indikátor. Hlavní je strategie pri hodnotách CCI výše +100 a níže -100. Hodnoty indikátoru výše +100 jsou ukazateli překoupenosti a přeprodanosti a tvoří signály na Nákup. Hodnoty indikátoru níže -100 jsou ukazateli přeprodanosti a tvoří signály na Prodej. Bez ohledu na to, že původně index komoditního kanálu byl vyvinut pro surovinové produkty, ten se také používá pro obchodování s opciemi a futures na akciové indexy.

Jak nastavit Index komoditního kanálu (CCI) v obchodni platformě

Forex Indicators FAQ

What is a Forex Indicator?

Forex technical analysis indicators are regularly used by traders to predict price movements in the Foreign Exchange market and thus increase the likelihood of making money in the Forex market. Forex indicators actually take into account the price and volume of a particular trading instrument for further market forecasting.

What are the Best Technical Indicators?

Technical analysis, which is often included in various trading strategies, cannot be considered separately from technical indicators. Some indicators are rarely used, while others are almost irreplaceable for many traders. We highlighted 5 the most popular technical analysis indicators: Moving average (MA), Exponential moving average (EMA), Stochastic oscillator, Bollinger bands, Moving average convergence divergence (MACD).

How to Use Technical Indicators?

Trading strategies usually require multiple technical analysis indicators to increase forecast accuracy. Lagging technical indicators show past trends, while leading indicators predict upcoming moves. When selecting trading indicators, also consider different types of charting tools, such as volume, momentum, volatility and trend indicators.

Do Indicators Work in Forex?

There are 2 types of indicators: lagging and leading. Lagging indicators base on past movements and market reversals, and are more effective when markets are trending strongly. Leading indicators try to predict the price moves and reversals in the future, they are used commonly in range trading, and since they produce many false signals, they are not suitable for trend trading.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....
Líbil se Vám článek?
LikeNe