fbIndikátory Obálky | Envelopes | Forex oscilátor | IFCM Čeština
CS

Technické indikátory: Obálky (Envelopes)

Indikátor Obálka odráží překoupený nebo přeprodaný stav ceny. S tímto umožňuje stanovit vstupní a výstupné body z trhu, stejně jako okamžiky možného dokončení trendu.
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Indikátor Envelopes se skládá ze dvou klouzavých průměrů, které společně tvoří pružný kanál kolísání ceny. Průměry se tvoří kolem indikátoru Klouzavého průměru na trvalém odstranění uvedeném v procentech a které může být nastaveno v závislosti na tržní volatilitě. Každá linie slouží ke hranici rozsahu kolísání ceny.

Při přítomnosti trendu na trhu se používají bud' signály překoupenosti v podmínkách vzestupného trendu nebo signály přeprodanosti, je-li trend sestupný.

Cena dosahující svého maxima v tržním rozsahu se hodnotí jako signál k prodeji, zatímco v budoucnu na svém minimu tvoří signál k nákupu.

Indikátor Obálka – Indikátor Envelopes

Indikátor Obálka (Envelopes)

Výpočet Indikátoru Obálka

Při výpočtu horních a dolních linií indikátoru Obálka se objem odchylky od klouzavého průměru zadává v závislosti na průměrné volatilitě instrumentu (čím víc je, tím víc je odchylka).


Horní linie = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]Dolní linie = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

Kde: 
SMA — prostý klouzavý průměr;
N — doba průměrování;
K/1000 — objem odchylky od průměru (v podkladových bodech).

Jak nastavit indikátor Obálky v obchodní platformě

Forex Indicators FAQ

What is a Forex Indicator?

Forex technical analysis indicators are regularly used by traders to predict price movements in the Foreign Exchange market and thus increase the likelihood of making money in the Forex market. Forex indicators actually take into account the price and volume of a particular trading instrument for further market forecasting.

What are the Best Technical Indicators?

Technical analysis, which is often included in various trading strategies, cannot be considered separately from technical indicators. Some indicators are rarely used, while others are almost irreplaceable for many traders. We highlighted 5 the most popular technical analysis indicators: Moving average (MA), Exponential moving average (EMA), Stochastic oscillator, Bollinger bands, Moving average convergence divergence (MACD).

How to Use Technical Indicators?

Trading strategies usually require multiple technical analysis indicators to increase forecast accuracy. Lagging technical indicators show past trends, while leading indicators predict upcoming moves. When selecting trading indicators, also consider different types of charting tools, such as volume, momentum, volatility and trend indicators.

Do Indicators Work in Forex?

There are 2 types of indicators: lagging and leading. Lagging indicators base on past movements and market reversals, and are more effective when markets are trending strongly. Leading indicators try to predict the price moves and reversals in the future, they are used commonly in range trading, and since they produce many false signals, they are not suitable for trend trading.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....
Líbil se Vám článek?
Ne