Dvojitý vrchol (Double Top) | Obrazec Předznamenávající otočení trendu | IFCM Čeština

Obrazec Dvojitý vrchol (Double Top)

Grafický cenový model "dvojitý vrchol" je příznakem otočení existujícího vzestupného trendu. Považuje se, že čím déle probíhá formování modelu, tím ten je spolehlivějším.

Formování

Tento model je reprezentován dvěma vrcholy, které se nacházejí asi na jedné úrovni, a jedním lokálním minimem uprostřed. Vrcholy se spojují čárou rezistence, a lokální minimum symbolizuje úroveň supportu. Graf se dvakrát otočí na čáře rezistence, což znamená, že aktivum může být přehodnoceno.

Interpretace

Při klesání tržní ceny níže lokálního minima, úrovně supportu (je přípustná určitá odchylka), formování modelu lze považovat za uzavřené. Objevuje se signál na prodej a očekává se změna směru trendu.

Cílová úroveň

Po formování modelu "dvojitý vrchol", cena zpravidla klesá do cílové úrovně vypočítaná podles následujícího vzorce:

T = S – H,

kde: 

T – cílová úroveň;

S – úroveň supportu (nedávná lokální minima);

H – výška modelu (vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence).


Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.