fbIndikátor RSI | Relative Strength Index | Forex oscilátor | IFCM ČeštinaIndikátor RSI | Relative Strength Index | Forex oscilátor | IFCM Čeština
CS

Technické indikátory: Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly – indikátor vyvinutý Welles Wilderem pro hodnocení síly nebo naopák, slabosti trendu, měření rychlosti cenové změny pomocí srovnání kladných a záporných přírůstků na základě cen zavření.
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

Použití

Index relativní síly umožňuje určit stav překoupenosti a přeprodanosti aktiva, ale použít RSI indikátor doporučujeme spolu s obecnou analýzou trendu:

  • Pokud indikátor stoupá nad 70, hovoří o možné překoupenosti aktiva;
  • Pokud indikátor klesá nad 30, hovoří o možné přeprodanosti aktiva.

Výstup RSI indikátoru z oblastí překoupenosti/přeprodanosti může být příznakem blížící korekce nebo obrácení:

  • Překročení směrem dolů hranice oblasti překoupenosti je signálem na Prodej;
  • Překročení směrem nahoru hranice oblasti přeprodanosti je signálem na Nákup.

Modely konvergence/divergence mohou sloužit příznakem slabosti převládajícího trendu:

  • О slabosti vzestupného trendu hovoří, pokud růst ceny až do dalšího maxim není podporován dynamikou indikátoru;
  • О slabosti sestupného trendu hovoří, pokud pokles ceny až do dalšího minima není podporován dynamikou indikátoru.
Relative Strength Index Indicator

Index relativní síly (Relative Strength Index - RSI)

Obchodní strategie dle RSI

Obchodování dle RSI je založena na tvoření signálů na Nákup a Prodej pomocí linie na grafu, která se kolísá v rozmezí od 30 do 70. Pokud hodnota oscilátoru klesá pod 30, trh je přeprodán. Pokud hodnotaa oscilátoru stoupá nad 70, trh je překoupen.

Pokud trader hlesá bod vstupu na Nákup, on čeká na pokles oscilátoru pod 30. Obrácení linie oscilátoru do opačné strany a její růst nad 30 dává traderovi signál o změně trendu. A naopák, pokud trader chce otvírat pozici Prodej, on čeká na růst oscilátoru nad 70.

Výpočet

RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(Kladné přírůsty ceny)/Σ(|Záporné přírůsty ceny|)

Jak nastavit indikátor Index relativní síly (RSI) v obchodni platformě

Forex Indicators FAQ

What is a Forex Indicator?

Forex technical analysis indicators are regularly used by traders to predict price movements in the Foreign Exchange market and thus increase the likelihood of making money in the Forex market. Forex indicators actually take into account the price and volume of a particular trading instrument for further market forecasting.

What are the Best Technical Indicators?

Technical analysis, which is often included in various trading strategies, cannot be considered separately from technical indicators. Some indicators are rarely used, while others are almost irreplaceable for many traders. We highlighted 5 the most popular technical analysis indicators: Moving average (MA), Exponential moving average (EMA), Stochastic oscillator, Bollinger bands, Moving average convergence divergence (MACD).

How to Use Technical Indicators?

Trading strategies usually require multiple technical analysis indicators to increase forecast accuracy. Lagging technical indicators show past trends, while leading indicators predict upcoming moves. When selecting trading indicators, also consider different types of charting tools, such as volume, momentum, volatility and trend indicators.

Do Indicators Work in Forex?

There are 2 types of indicators: lagging and leading. Lagging indicators base on past movements and market reversals, and are more effective when markets are trending strongly. Leading indicators try to predict the price moves and reversals in the future, they are used commonly in range trading, and since they produce many false signals, they are not suitable for trend trading.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....
Líbil se Vám článek?
LikeNe