fbIndikátor RSI | Relative Strength Index | Forex oscilátor | IFCM Čeština

Technické indikátory: Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly – indikátor vyvinutý Welles Wilderem pro hodnocení síly nebo naopák, slabosti trendu, měření rychlosti cenové změny pomocí srovnání kladných a záporných přírůstků na základě cen zavření.

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Použití

Index relativní síly umožňuje určit stav překoupenosti a přeprodanosti aktiva, ale použít RSI indikátor doporučujeme spolu s obecnou analýzou trendu:

  • Pokud indikátor stoupá nad 70, hovoří o možné překoupenosti aktiva;
  • Pokud indikátor klesá nad 30, hovoří o možné přeprodanosti aktiva.

Výstup RSI indikátoru z oblastí překoupenosti/přeprodanosti může být příznakem blížící korekce nebo obrácení:

  • Překročení směrem dolů hranice oblasti překoupenosti je signálem na Prodej;
  • Překročení směrem nahoru hranice oblasti přeprodanosti je signálem na Nákup.

Modely konvergence/divergence mohou sloužit příznakem slabosti převládajícího trendu:

  • О slabosti vzestupného trendu hovoří, pokud růst ceny až do dalšího maxim není podporován dynamikou indikátoru;
  • О slabosti sestupného trendu hovoří, pokud pokles ceny až do dalšího minima není podporován dynamikou indikátoru.

Index relativní síly (Relative Strength Index - RSI)

Obchodní strategie dle RSI

Obchodování dle RSI je založena na tvoření signálů na Nákup a Prodej pomocí linie na grafu, která se kolísá v rozmezí od 30 do 70. Pokud hodnota oscilátoru klesá pod 30, trh je přeprodán. Pokud hodnotaa oscilátoru stoupá nad 70, trh je překoupen.

Pokud trader hlesá bod vstupu na Nákup, on čeká na pokles oscilátoru pod 30. Obrácení linie oscilátoru do opačné strany a její růst nad 30 dává traderovi signál o změně trendu. A naopák, pokud trader chce otvírat pozici Prodej, on čeká na růst oscilátoru nad 70.

Výpočet

RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(Kladné přírůsty ceny)/Σ(|Záporné přírůsty ceny|)

Jak nastavit indikátor Index relativní síly (RSI) v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Líbil se Vám článek?
Ne