Výběr režimu: Rovnováha a Blokování

Při otevření pozice jak podle trhu, tak i podle dříve vyloženého příkazu je třeba brát v úvahu režim provádění transakce. V obchodním terminále jsou dva režimy- vyvažování a blokování.

1. Režim vyvažování.

Např. ať byla dříve otevřena nákupní pozice EURUSD objemem 45,000 eur a provádí se prodejní transakce na 60,000 EURUSD. V důsledku se vytváří jedna prodejní pozice objemem 15,000 eur s otevírací cenou za cenu transakce na prodej ( výsledek od skutečného zavření nákupu objemem 45,000 jede do rozvahy účtu ). Režim vyvažování je zadán v dialogu “Make deal” a “Set order” absencí znaménka v políčku “Lock”.

 2. Režim “Lock”.

V režimu blokování či lock každá nová pozice se otvírá a existuje nezávisle na staré pozice. Tento režim je zadán v dialogu “Make deal” a “Set order” nastavením znaménka v políčku “Lock”.