fbCFD cổ phiếu #S-OXY - ngừng giao dịch | IFCM Việt Nam

CFD cổ phiếu #S-OXY - ngừng giao dịch

2/7/2020
 Occidental Petroleum Corporation Khách hàng thân mến,

Liên quan đến sự kiện trong công ty Occidental Petroleum Corporation giao dịch CFD cổ phiếu #S-OXY sẽ ngừng từ ngày 03.07.2020. Tất cả vị trí #S-OXY sẽ đóng theo giá thị trường ngày 02.07.2020. Sâu này giao dịch sẽ được bật chở lại.