fbCách Tính Margin | Công Thức Tính Margin | IFCM Việt Nam

Cách Tính Margin

Chọn loại
Chọn tên
Bid / Ask
 
Tiền bảo đảm bằng ngoại tệ gốc
 
Tiền bảo đảm bằng USD
 USD
Tiền bảo đảm bằng JPY
 JPY
Tiền đặt cọc (EUR)
 EUR