fbThư viện dụng cụ synthetic | IFCM Việt Nam

Thư viện dụng cụ synthetic

Trong nhóm dụng cụ giao dịch Synthetic, được thiết lập bởi các nhà phân tích IFC Markets và dùng để giao dịch trong sàn NetTradeX.

Thiết lập PCI được thực hiện qua giao diện đơn giản và dẽ hiểu, qua phương pháp Portfolio Quoting Method, giá của tài sản gốc (danh mục) được đánh giá qua tài sản khác (danh mục). Khi thực hiện giao dịch thì dụng cụ cá nhân được phân chia ra tài sản cần mua và bán. Cho mỗi thành phần (tài sản) có trọng lượng riêng của mình trong cấu trúc. Có hàng 100 nhóm dụng cụ khác nhau (ngoại tệ, kim loại, CFD Indices, hàng hóa và cổ phiếu) cho phép dùng để thiết lập dụng cụ synthetic.

Nhà đầu tư sẽ tự nhận được lịch sử giá của dụng cụ (sau này gọi PCI) với chiều sâu của tất cả dụng cụ, (thông thường không ít hơn vài năm).

Giao dichj PCI là một hình thức giao dịch tất cả thành phần với khối lượng ghi sẵn trong phần mềm giao dịch, cho phép thực hiện qua một lệnh đơn giản (mua, bán, đặt lệnh PCI).

Hiện giờ các nhà đầu tư có cơ hội thiết lập, xem biểu đồ, thực hiện phân tích kỹ thuật và giao dịch PCI.

Spread PCI hiển thị trong bảng “Market watch” của phần mềm giao dịch, được hình thành bởi giá trị trung bình của các thành phần.

PCI swap bằng SWAP của tất cả thành phần bên trong.

PCI margin bằng margin của tất cả thành phần bên trong.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thực hiện lệnh các thành phần PCI tại đây .

Để giao dịch với dụng cụ PCI từ thư viện thì Bạn cần làm:

  • Tải phần mềm NetTradeX về máy tính của mình và mở tài khoản trong sàn
  • ấn nút "Tải" vào trong dòng dụng cụ PCI Bạn chọn ra

Hãy xem Hướng dẫn làm việc với dụng tổng hợp cá nhân Hướng dẫn làm việc với thư viện PCI.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Hãy chọn loại tài khoản cho sàn NetTradeX
Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.