fbAbout International Forex Broker | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Get To Know Us Better

IFC Markets: Không chỉ là một nhà môi giới

Giá trị của chúng tôi
Nhiệm vụ và Tầm nhìn của chúng tôi và là động lực không ngừng đi về phía trước
Tín cậy
Tín cậy
Sự sáng tạo
Sự cởi mở
Khả năng tiếp cận
Sự hoàn hảo
Kể từ khi thành lập vào năm 2006 IFC Markets đã hướng tới việc xây dựng lòng tin giữa các nhà giao dịch, nhà môi giới và tất cả những người liên quan trong thị trường tài chính.
Sáng tạo là một trong những động lực chính của thị trường tài chính và chúng tôi tin chắc rằng không có nó thì không có tiến bộ.
Cởi mở là một giá trị định hướng của công ty.
Nguyên tắc của chúng tôi là cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến phí và có một kênh liên lạc cởi mở và rõ ràng.
Chúng tôi mong muốn đảm bảo tất cả thông tin mà người dùng của chúng tôi cần để trở nên có năng lực và thành thạo trong giao dịch.
Với chúng tôi, tiếp cận thị trường tài chính sẽ dễ dàng đối với tất cả mọi người.
Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm sử dụng tích cực ... Điều này truyền cảm hứng cho chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đối tác đáng tin cậy cho các nhà giao dịch của chúng tôi.

Tại sao 210K khách hàng chọn IFC Markets

650+ Dụng cụ giao dịch
16 Năm trong thị trương
0.4 PIP Spread
Thiết lập dụng cụ không hạn chế
Lệnh thực hiện ngay
0% Không có phí ẩn
Đối tác của chúng tôi