fbHợp tác Forex | Kiếm tiền bằng cách nào | IFCM Việt Nam

Chương trình hợp tác IB.

Bạn có lợi gì khi hợp tác cùng chúng tôi

Chương trình hợp tác đem lại cho Bạn cơ hội thu hút khách hàng giao dịch trên thị trường tài chính và nhận một phần hoa hồng môi giới từ IFC Markets.

 • Hoa hồng cao (lên tới 15$ cho một vòng giao dịch đầy đủ với 1 lot - 100.000 tiền tệ cơ sở)
 • Hoa hồng được trả hàng tháng
 • Tiền hóa hồng không hạn chế
 • Chỉ với chúng tôi, Bạn có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ độc đáo như PCI (Personal Composite Instrument), cho phép thiết lập vô số các dụng cụ giao dịch cá nhân.
 • Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng và các đối tác theo phương thức 24/5
 • Nhận được thêm % hoa hồng thu được của các đối tác cấp độ thứ 2 của bạn
 • Nhận phần mềm quản lý miễn phí để theo dõi hiệu qua việc thu hút khách hàng trên
  NetTradeX, MetaTrader 4MetaTrader 5 mà bạn đã thu hút đến

Thành đối tác IFC Markets và bắt đầu kiếm lãi:

1
Đăng ký và lấy đường link IB
2
Giới thiệu khách hàng mới đến
3
Khách hàng của bạn bắt đầu giao dịch
(trong nhóm IB của bạn)
4
Hưởng hoa hồng từ khối lượng giao dịch của khách hàng của mình

Hãy hưởng lợi từ chương trình đối tác của công ty

Ngoài việc giới thiệu khách hàng đến IFC Markets, Bạn có thể tăng thêm khoản thu nhập bằng cách tìm thêm đối tác đến cong ty. Tất cả đối tác của bạn giới thiệu đến sẽ thành đối tác bậc 2. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền hoa hồng của khách hàng của đối tác bậc 2 cho bạn. Bạn có thể có thêm 50% từ phi hoa hồng của đối tác bậc 2.

 • Hãy xây dựng mô hình kinh doanh từ các đối tác bậc 2
 • Kiếm thêm 50% phí hoa hồng từ các khách hàng của đối tác bậc 2

Partner Registration

 •  
 •