MetaTrader 5 Mac OS | Tải MetaTrader 5 Mac OS | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 Mac OS

MetaTrader 5 Mac OS: Tính năng

  • Phân tích kỹ thuật đầy đủ
  • Tin cậy và an toàn
  • Làm việc với bất kỳ số lượng cửa sổ đang mở nào, với các cài đặt và chỉ báo của chúng
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
  • Một click chuột để giao dịch
  • Xem và sắp xếp lịch sử của các giao dịch đã hoàn thành theo các tham số khác nhau
MT4 Mac - MetaTrader 4 Mac

Yêu cầu hệ thống

  • Applies to Mac OS on a platform with M1 or M2 processors

Applies to Mac Os on platforms with "old" processors:

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger