fbKhối lượng giao dịch | IFCM Việt Nam

Khối lượng giao dịch tài khoản

Trong bảng gồm khối lượng giao dịch cho từng loại tài khoản và dụng cụ giao dịch. Cho từng dụng cụ giao dịch Bạn có khối lượng tối thiểu và tối đa. Cho tài khoản NetTradeX thì khối lượng tính bằng đơn vị ngoại tệ đi trước trong cặp hoặc là đơn vị tài sản cho dụng cụ không phải là ngoại tệ. Tài khoản MeteTrader 4 tính bằng lot.

NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Lưu ý

1 Khối lượng được trên tài khoản NetTradeX được hiển thị bằng đơn vị ngoại tệ gốc.

Trở lại trang đầu