fbĐịa chỉ liên lạc | IFCM Việt Nam
VI

Địa chỉ liên lạc

Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Điện thoại, Anh Quốc
Điện thoại, Canada
+7 968 067 95 13
Telegram/WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Anh: Thứ 2 — Thứ 6, 7:00 - 19:00 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Điện thoại, Anh Quốc
Telegram/WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Nga: Thứ 2 — Thứ 6, 7:00 - 19:00 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
WhatsApp
Gọi lại
Điện thoại, Mexico
Điện thoại, Columbia
WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha: Thứ 2 — Thứ 6, 6:30 - 15:30 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
+7 926 972 41 36
Viber/Telegram/Zalo
Giờ hỗ trợ tiếng Việt: Thứ 2 — Thứ 6, 12:00 - 20:30 Giờ Việt Nam
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
WhatsApp
Gọi lại
Điện thoại, Switzerland
WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Pháp: Thứ 2 — Thứ 6, 6:30 - 15:30 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Điện thoại, Cyprus
+79296651448
Telegram/WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Farsi: Thứ 2 — Thứ 6, 6:00 - 18:00 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện bạn muốn được liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
WhatsApp
Gọi lại
+79779995368
WhatsApp
Phone, London
Giờ hỗ trợ tiếng Ả rập: Thứ 2 — Thứ 6, 6:30 - 15:30 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
Gọi lại
Giờ hỗ trợ tiếng Hindi: Thứ 2 — Thứ 6, 6:30 - 15:30 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Điện thoại, Anh Quốc
+7 968 067 95 13
Telegram/WhatsApp
Giờ hỗ trợ tiếng Thổ: Thứ 2 — Thứ 6, 10:30 - 19:00 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Giờ hỗ trợ tiếng Trung Quốc: Thứ 2 — Thứ 6, 10:00 - 22:00 Giờ Bắc Kinh
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Điện thoại, Brazil
Giờ hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha: Thứ 2 — Thứ 6, 10:00 - 18:30 CET
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
Zalo
Gọi lại
Điện thoại, Japan
Toll Free, Japan
Giờ hỗ trợ tiếng Nhật: Thứ 2 — Thứ 6, 13:00 - 21:30 JST
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)
Vui lòng chọn phương tiện liên lạc
Chat trực tuyến
Skype
Gọi lại
Điện thoại, Korea
KOREAN_SUPPORT_TIME
Thông tin liên lạc chính
info@ifcmarkets.com Yêu cầu chính
ib@ifcmarkets.com Bộ phận đối tác
Phòng giao dịch (tiếng Anh)

IFCMARKETS. CORP.

Địa chị hộp thư'AGP Chambers',84 Spyrou Kyprianou Avenue,4004 Limassol, Cyprus
Địa chỉ đăng kýQuijano Chambers,P.O. Box 3159, Road Town,Tortola, British Virgin Islands

Đại lý được ủy quyền

CALDOW LIMITEDArch. Leontiou 187,4th floor, 3020, Limassol, Cyprus

IFCM CYPRUS LIMITED

Địa chị hộp thư38, Spyrou Kyprianou street,office 101-102Germasogeya,4042, Limassol, Cyprus
Địa chỉ đăng ký38, Spyrou Kyprianou street,office 101-102Germasogeya,4042, Limassol, Cyprus

IFC MARKETS LIMITED

Địa chỉ hòm thưUnit Level 14(B) &14(C)Main office TowerFinancial park Labuan complex87000 LABUAN
Địa chỉ đăng kýVilla, Lot U0965,Jalan Jumidar Buyong, 87000 FT Labuan,Malaysia