fbSàn giao dịch MetaTrader 4 MultiTerminal | MT4 MultiTerminal | IFCM Việt Nam

MetaTrader 4 MultiTerminal

MT4 Multiterminal Khả năng

 • Ấn một nút để mở vị trí trên nhiều tài khoản
 • Mỏ vị trí trong nhiều tài khoản giao dịch cùng lúc cùng khối lượng hoặc khác, phụ thuộc vào margin tài khoản
 • Quản lý đến 128 tài khoản cùng một lúc
 • Tất cả loại lệnh, bao gồm lệnh liên quan
 • Thống kê
 • Đa ngôn ngữ với giao diện MetaTrader 4 Client Terminal

MT4 MultiTerminal Yêu Cầu Hệ Thống

 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc hơn
 • OS: Windows 7 và hơn
 • RAM: 512 MB
 • Bộ nhớ: 50 MB trong ổ cứng
 • Màn hình: Phân giải màn hình 800x600

Cách tải phần mềm MT4 Multiterminal (0.45 Mb)

 • Chrome: phiên bản 2.0 và hơn
 • Firefox: phiên bản 2.0 và hơn
 • Opera: phiên bản 2.0 và hơn
 • Internet Explorer: phiên bản 8.0 9.0 10.0 .
 • Safari: phiên bản 2.0 và hơn

Cách xáo MT4 MultiTerminal

 • Vào Bản Điều khiển
 • Tìm và mở "Xóa phần mềm"
 • Tìm MT4 Platform
 • Chọn phần mềm
 • Ấn vào "Xóa" .

Cách tải MT4 Multiterminal (0.45 Mb)

SELECT_MT4_PLATFORM
Tải và Cài đặt
Bắt đầu giao dịch

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác