fbForex Bonuses | Forex Promotions | Welcome Bonus Forex | IFCM Việt Nam

Chương trình khuyến mãi và cuộc thi

Forex Bonuses

Tận dụng chương trình hợp tác hai cấp của chúng tôi

Ngoài việc thu hút các nhà giao dịch đến với IFC Markets, bạn có thể hưởng lợi từ việc thu hút các đối tác đến với công ty của chúng tôi. Tất cả các đối tác do bạn giới thiệu với công ty chúng tôi đều trở thành Đối tác phụ của bạn. Chúng tôi sẽ thưởng cho bạn thêm phần hoa hồng, hoa hồng dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng do các đối tác phụ của bạn giới thiệu cho chúng tôi. Không có bất kỳ giới hạn nào, bạn sẽ nhận được thêm 50% phần trăm của tất cả phần thưởng hoa hồng mà các đối tác phụ của bạn kiếm được.

Tham gia chương trình

Lãi suất hàng năm trên ký quỹ

Tiền của bạn mang lại ích cho bạn khi bạn nghỉ ngơi ․ Kiếm tới 7% lãi suất hàng năm trên số tiền ký quỹ tự do của bạn. Nếu bạn chỉ sử dụng một phần tiền thì số tiền tự do sẽ mang lại lợi nhuận bổ sung cho bạn!

Tham gia chương trình
Free Margin

Giao dịch cùng niềm tin với Broker quốc tế