fbQuỹ ETF | Giao dịch ETF | CFD ETF | IFCM Việt Nam
VI

CFD ETF

Trong nhóm này là các CFD cổ phiếu của các quỹ đầu tư tài chính (ETF), chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE).

Phí giao dịch là 0.02 USD mỗi cổ phiếu (tối thiểu 1 USD). Thu phí khi mở và đóng vị trí.

Điều chỉnh cổ tức CFD ETF bằng cổ tức cổ phiếu ETF. Người giữ vị trí mua CFD nhận điều chỉnh cổ tức, còn tài khoản người giữ vị trí bán bị trừ tiền điều chỉnh cổ tức. Khi tính điều chỉnh dương thì sẽ trừ phi 15% thuế.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoảnBạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.