fbSàn giao dịch NetTradeX cho iOS NetTradeX | IFCM Việt Nam

Sàn giao dịch NetTradeX iOS

Ưu điểm

 • Mở tài khoản demo và chính thức trong tic tắc
 • Mở và đóng lệnh nhanh
 • Đặt và xoa lệnh, chế độ trailing-stop
 • Lịch sử lệnh và vị trí,
 • Theo dõi thay đổi tý giá cho từng dụng cụ
 • Theo dõi tài khoản
 • Hiển thị tỷ giá trên biểu đồ
 • Các cài đặt khác
NTX iPad - NTX iPhone (NTX iOS)

Cho hệ thống nền tảng iOS như iphone và Ipad, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu sản giao dịch mới NetTradeX iOS Đơn giản và để hiểu. Các chức năng chính của phần mềm giao dịch này có thể xem tại Hướng dẫn sử dụng NetTradeX iOS

Tải NetTradeX iOS

2Chọn phần mềm NTX
3Tải và Cài đặt
4Bắt đầu giao dịch
2. Chọn phần mềm NTX
3. Tải và Cài đặt
4. Bắt đầu giao dịch

Ngôn ngữ hỗ trợ

 • English
 • Czech
 • French
 • Hindi
 • Japanese
 • Farsi
 • Russian
 • Chinese (CN)
 • Spanish
 • Chinese (TW)
 • Turkish

Yêu cầu hệ thống

 • Thích hợp với iPhone
 • iPod touch и iPad. Cần iOS 5.1.1 hoặc hơn

Xóa chương trình:

 • Bạn cần chuyển các biểu tượng sang chế độ di chuyển và ấn vào nút x ở trên góc biểu tượng.
 • Ngoài ra từ iOS 5.0 trở lên bạn có thể xóa chương trình từ menu Iphone.
 • Bạn hãy vào Settings -> General -> Usage, sau đấy bạn hãy chọn chương trình từ danh sách và ấn nút Delete App.