fbPhương pháp Geworko | Cơ hội mới | IFCM Việt Nam

Cơ hội mới

Tỉ giá hối đoái hay tỉ giá ngoại tệ là một đơn vị của đồng tiền được thể hiện qua các đơn vị của đồng tiền khác.

Ngân hàng trung ương của các nước phát triển cẩn thận che giấu công chúng các kế hoạch ngắn hạn của họ. Các nhà đầu tư phải để ý các chiến lược của ngân hàng. Bài viết hiện tại cho thấy cách tạo các chỉ số tiền tệ cơ bản, dựa trên Các công cụ tổng hợp được tạo thông qua PQM. Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ số cơ bản làm giảm rủi ro, khi mở các vị trí dài hạn với việc sử dụng các cặp tiền tệ với thanh khoản cao nhất. Nghiên cứu xác nhận một lý thuyết, ngụ ý rằng trong một số giai đoạn khủng hoảng toàn cầu nhất định, các ngân hàng trung ương chắc chắn có thể chuyển từ hợp tác sang đối đầu.

Những người đã gặp khái niệm Trend Following thì biết rằng chiến lược này là chuyển động mức stop loss và không đặt lệnh khớp lãi. Vị trí được giữ cho đến lúc khi trend chưa đổi chiều và lệnh khớp. Khi trader chọn ra đúng thời điểm vào thị trường thì trader có thể chuyển động lệnh về trạng thái không lỗ và như vậy sẽ thảo được sức nặng tâm lý. Trong chiến lượng này thì lệnh khớp lãi không đặt nên vậy vị trí có thể giữ trong thời gian dài. Chiến lược này cho phép hạn chế mức tiêu chi phí cho nhà môi giới. Chiên lược này cho phép kiếm lãi từ việc đầu tư lâu dài và trên biểu đồ dài hạn.

Đối với nhiều nhà đầu tư giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính, rất quan trọng có nhiều công cụ kinh doanh. Nếu nhà đầu tư có phương pháp đầu tư hệ thống (dựa trên phân tích toán học hoặc theo mô hình thường gặp) thì có nhiều công cụ đầu tư sẽ giúp Bạn tìm thấy nhiều khả năng gia nhập thị trường và kiếm lợi nhuận.

Phần mềm giao dịch NetTradeX, được phát chiển bởi các chuyên nghiệp từ công ty NetTradeX Corp. (www.nettradex.com), cách đây không lâu đã có chức năng mới cho các trader và nhà đầu tư để giao dịch tại thị trường tài chính. Các nhà đầu tư chọn NetTradeX từ các quốc gia như Nhật Bản, Iran, Indonesia, các nước Ả rập, Nga và khác.

Phương pháp Portfolio Quoting– Yêu cầu cao tới công nghệ hiện đại và các quan hệ phức tạp các tài sàn tài chính tạo ra nhu cầu về phương cách phân tích các dụng cụ tài chính. Phương cách mới này đã được phát triển bởi công ty NetTradeX với sự hỗ trợ của công ty IFC Markets. Sản phẩm mới được gọi là “Phương pháp giao dịch danh mục Portfolio Quoting”.