Dữ liệu lịch sử thị trường | Giá lịch sử | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Dữ liệu lịch sử thị trường - Giá lịch sử

Dữ liệu giá lịch sử được sử dụng để phân tích xu hướng của thị trường. Với sự trợ giúp của biểu đồ, các nhà giao dịch có được những manh mối và thông tin chi tiết đặc biệt về các chuyển động trong tương lai của giá. Giá lịch sử giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác định các tín hiệu cho tương lai và dựa trên đó tạo ra các giao dịch có lợi.

Phân tích kỹ thuật là một phần quan trọng của giao dịch và nó dựa trên việc so sánh giá lịch sử, sau đó đưa ra kết luận về những xu hướng của thị trường và giao dịch nào có lợi nhất để thực hiện. Bạn có thể nhận được tất cả giá lịch sử của tiền tệ, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu, kim loại quý, Vàng, ETF, tiền điện tử.

Giá lịch sử của cổ phiếu

Bảng này trình bày lịch sử giá cổ phiếu do IFC Markets cung cấp. Bảng hiển thị tên của các công ty theo cổ phiếu, cũng như cổ phiếu được sắp xếp theo nhóm giao dịch chứng khoán. Khi bạn đã quyết định về cổ phiếu bạn sẽ giao dịch, bạn có thể theo liên kết trong cột bảng công cụ. Ở đó bạn sẽ có thể xem thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu bạn đã chọn.

Dữ liệu lịch sử tiền tệ

Trong dữ liệu lịch sử Forex, bạn có thể thấy các cặp tiền tệ do IFC Markets cung cấp. Ở đây, trong bảng này, bạn sẽ tìm thấy các cặp tiền tệ được sắp xếp theo tính thanh khoản (mức độ phổ biến) cụ thể - các cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai với tên của chúng.

Lịch sử giá kim loại quý

Trong lịch sử giá kim loại quý, bạn có thể thấy các công cụ do IFC Markets cung cấp. Ở đây trong bảng này, bạn sẽ tìm thấy sáu công cụ tổng hợp - kim loại quý so với các loại tiền tệ chính - đô la Mỹ và Euro. Bạn cũng có thể xem tên của các nhạc cụ trong cột thứ hai của bảng. Khi bạn đã đưa ra quyết định về việc bạn sẽ giao dịch PCI (Dụng cụ tổng hợp cá nhân), bạn có thể theo liên kết trong cột công cụ của bảng. Ở đó, bạn sẽ có thể xem thông tin chi tiết hơn về nhạc cụ bạn đã chọn.

Dữ liệu lịch sử ETF

Như bạn có thể thấy, có một bảng với dữ liệu lịch sử ETF với danh sách cổ phiếu của Quỹ giao dịch hối đoái mà IFC Markets đang cung cấp. Ngoài ra còn có tên của các công ty theo các công cụ ETF - SPDR Gold Trust ETF, Real Estate ETF, SPDR S&P 500 ETF TRUST, iShares 20+ Năm Trái phiếu Kho bạc ETF. Khi bạn đã quyết định về ETF bạn sẽ giao dịch, bạn có thể theo liên kết trong cột bảng công cụ. Ở đó, bạn sẽ có thể xem thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu bạn đã chọn.

Dữ liệu lịch sử Index

Trong bảng này được trình bày lịch sử giá của các chỉ số do IFC Markets cung cấp. Có ghi chú tên của các chỉ số cũng như được sắp xếp theo nhóm tùy thuộc vào quốc gia. Khi bạn đã quyết định về chỉ số bạn sẽ giao dịch, bạn có thể theo liên kết trong cột dụng cụ của bảng. Tại đó, bạn sẽ có thể xem thêm thông tin chi tiết về nhạc cụ bạn đã chọn.

Dữ liệu lịch sử giá vàng

Bảng lịch sử giá vàng này cho thấy các công cụ tổng hợp mà IFC Markets cung cấp - vàng so với bạc, vàng so với SP500 và vàng so với dầu. Ngoài ra còn có một cột dụng cụ mà qua đó bạn có thể biết thêm thông tin về dụng cụ tổng hợp mà bạn đã chọn.

Dữ liệu lịch sử tiền điện tử

Như bạn có thể thấy, có một bảng dữ liệu lịch sử về tiền điện tử mà IFC Markets đang cung cấp - ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DASHUSD và hơn thế nữa. Ngoài ra còn có tên của các loại tiền điện tử được trình bày với các nhóm. Khi bạn đã quyết định về ETF bạn sẽ giao dịch, bạn có thể theo liên kết trong cột bảng công cụ. Ở đó, bạn sẽ có thể xem thông tin chi tiết hơn về loại tiền điện tử mà bạn đã chọn.

Giá lịch sử của hàng hóa

Trong bảng này, bạn có thể xem danh sách các mặt hàng năng lượng, kim loại và nông nghiệp, bạn cũng có thể xem danh sách bảng giá lịch sử của các mặt hàng với tên của chúng do IFC Markets cung cấp với các cột công cụ tương ứng. Khi bạn đã quyết định về mặt hàng bạn sẽ giao dịch, bạn có thể theo liên kết trong cột bảng công cụ đã đề cập trước đó. Ở đó, bạn sẽ có thể xem thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu bạn đã chọn.

Thử nghiệm phần mềm giao dịch tiên tiến và hiện đại

  • 650+ Dụng cụ giao dịch
  • Trailing Stop thực hiện trên server
  • Khối lượng giao dịch từ 100 đơn vị gốc
  • Portfolio Trading (PQM)
  • Thiết lập và giao dịch dụng cụ cá nhân của mình
Tải
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger