fbDự báo giá USDSGD | Singapore dollar may weaken because of reduced maritime transport due to Covid-19 | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường USDSGD : 2020-10-30

Lời khuyên USD/SGD:

Mua
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Trên 1,369

Buy Stop

Dưới 1,352

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1711
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Mua
MACD Mua
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Mua
Bollinger Bands Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, USDSGD: D1 approached the downtrend resistance line. It must be broken upward before opening a position. A number of technical analysis indicators formed signals for further growth. We do not rule out a bullish movement if USDSGD rises above the last high: 1.369. This level can be used as an entry point. We can place a stop loss below the Parabolic signal, 9-month low and 2 last lower fractals: 1.352. After opening a pending order, we can move the stop loss to the next fractal low following the Bollinger and Parabolic signals. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. After the transaction, the most risk-averse traders can switch to the 4-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (1.352) without activating the order (1.369), it is recommended to delete the order: some internal changes in the market that have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

Unemployment increased in Singapore in the 3rd quarter of 2020. Will the USDSGD quotes rise?

The upward movement signifies the weakening of the Singapore dollar against the US currency, which may be contributed by the weak economic statistics. Unemployment in Q3 2020 in Singapore hit a 10-year high of 3.6%. The confidence indicator in the manufacturing sector in the 3rd quarter turned out to be significantly worse (-3) than the forecast (+2.9). An additional negative factor for the Singapore dollar may be the 2nd wave of pandemic, since its rate is highly dependent on the activity of world trade and shipping.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.