fbChuyên gia chúng tôi | IFCM Việt Nam
VI

Chuyên gia chúng tôi

Ara Zohrabian

Chuyên gia phân tích cao cấp

Ara Zohrabian, Chuyên gia phân tích cao cấp tại IFCMmarket Corp, là chuyên gia chính của chúng tôi trong phân tích cơ bản và kỹ thuật. Các khuyến nghị thị trường hàng ngày và phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của các nhà giao dịch của chúng tôi. Nhờ kiến ​​thức sâu rộng và toàn diện về thị trường tài chính toàn cầu, Ara giúp các nhà giao dịch của chúng tôi hiểu được các chuyển động chính của thị trường và đưa ra dự báo đúng. Điểm nổi bật thị trường hàng ngày của ông cũng rất quan trọng để phân tích cơ bản đúng. Nền tảng chuyên nghiệp của Ara Lăng là Kinh tế học, anh tốt nghiệp Đại học Yale (bằng Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế và Phát triển) và Đại học Virginia (Thạc sĩ Kinh tế). Ông cũng có kinh nghiệm trong các dự án nghiên cứu và đánh giá trong lĩnh vực y tế ở Atlanta, Hoa Kỳ. Ara bắt đầu kinh nghiệm chuyên môn của mình ở Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học Yale và Virginia. Từ năm 2007, ông đã giữ một số vị trí hàng đầu trong Tài chính và Phân tích. Nền tảng tài chính tuyệt vời của Ara, khả năng phân tích và hỗ trợ hàng ngày là một giá trị duy nhất cho các nhà giao dịch IFC thị trường mà họ không thể nhận được với bất kỳ nhà môi giới nào khác.

Dmitry Lukashev

Chuyên gia phân tích cao cấp

Dmitry Lukashev, Chuyên gia phân tích cao cấp tại IFCMmarket Corp, đóng một vai trò quan trọng trong phân tích thị trường và tạo ra các báo cáo thị trường kỹ thuật thành công mỗi ngày. Điểm nổi bật và phân tích kỹ thuật thị trường của Dmitry, giúp các nhà giao dịch của chúng tôi hiểu được các xu hướng chính trong thị trường tài chính và toàn cầu và sử dụng các chỉ số kỹ thuật và phân tích xu hướng. Các phân tích kỹ thuật của ông được đánh giá là thành công bởi phần lớn các thương nhân của chúng tôi. Ông có nền tảng vững chắc về phân tích tài chính và kinh doanh và có bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích Kinh doanh. Dmiao bắt đầu tham gia thị trường tài chính từ năm 1995 chuyên về Quản lý khách hàng, Giao dịch thu nhập cố định, Phân tích Forex & CFD. Anh ta có chứng chỉ đủ điều kiện 1.0 bởi Bộ Ngân hàng Nga về thị trường tài chính và chứng chỉ có quyền giao dịch trên chứng khoán Moscow. Khả năng phân tích mạnh mẽ và hỗ trợ hàng ngày của Dmitry là giá trị thực và cơ hội duy nhất cho các nhà giao dịch IFC thị trường mà họ không thể nhận được với bất kỳ nhà môi giới nào khác.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng