fbĐỉnh đôi - Mô hình đảo chiều | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình: Đỉnh đôi

graphical price formation

Mô hình biểu đồ giá «đỉnh đôi» là dấu hiệu của sự đảo chiều, thường sẽ là xu hướng tăng và dự kiến theo sau là sự rớt giá, trong khi cần phải 1 thời gian dài hơn cho mô hình được hình thành chắc chắn hơn.

Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Sự hình thành

Mô hình này có đặc trưng bởi hai đường ngang song song, đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng, kết nối hai mức cao gần đây nhất của giá và mức thấp, giữ 1 sự biến động nhất định của giá cả trong. Giá đảo ngược hai lần tại mức kháng cự được xem xét là dấu hiệu của việc tài sản có thể định giá quá mức tại đó.

Double Top Chart Pattern

Diễn giải

Trong trường hợp giá thị trường dao động dưới mức hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì sự hình thành mô hình được xem là hoàn thành. Đây là dấu hiệu của việc bán và dự kiến thay đổi chiều của xu hướng.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình «đỉnh đôi», giá thường giảm ít nhất tới mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:

T = S – H,

trong đó: 

T – mức mục tiêu;

S – mức hỗ trợ (mức thấp nhất của vùng nội bộ gần đây);

H – chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa mức hỗ trợ và kháng cự).


Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông