fbĐầu và vai ngược - mô hình đảo chiều | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình: Đầu và vai ngược

Mô hình biểu đồ giá «đầu và vai ngược» là dấu hiệu của xu hướng đảo chiều. Mô hình này thường được hình thành phát triển ở xu hướng giảm.

Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Sự hình thành

Mô hình này có đặc trưng bởi 3 mức thấp liên tiếp của giá thị trường nằm ở các cấp độ khác nhau: hai đáy (vai) cao hơn sang một bên và một đáy thấp nhất (đầu) ở giữa. Ngoài ra còn có một đường cổ (mức kháng cự) kết nối 2 đỉnh của mô hình.

Diễn giải

Khi mô hình được hình thành và giá cả leo trên mức đường cổ hoặc mức kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đó là lúc các nhà đầu tư nhận được một tín hiệu mua. Mặc dù giá có thể quay trở lại đường cổ, được coi là một sự hỗ trợ, nhưng thường dừng lại xung quanh mức đó.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «đầu và vai ngược», thì giá thường sẽ tăng ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

T = N + (N – H),

trong đó: 

T – mức mục tiêu;

N – mức đường cổ (mức kháng cự ban đầu);

H – mức «đầu» của mô hình giá(điểm đáy thấp nhất).


Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
Không