fbĐấy ba - Mô hình đảo chiều | IFCM Việt Nam

Mô hình: Đấy ba

Mô hình biểu đồ giá «3 đáy» thường được hình thành ở trong xu hướng giảm và là dấu hiệu của sự đảo chiều sắp tới. Mô nhình này được xem là quan trọng hơn mô hình «đáy đôi».

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Sự hình thành

Mô hình này có đặc trưng bởi ba mức thấp tối thiểu liên tiếp nằm khoảng cùng mức độ, và hai đỉnh giữa nằm ở giữa. Mức hỗ trợ và kháng cự được kết hợp với các mô hình tối thiểu và tối đa. Mức hỗ trợ này được xem là đặc biệt mạnh, giá đảo chiều ba lần, từ mức mà các nhà đầu tư cho là tài sản bị định giá thấp.

Diễn giải

Trong trường hợp vượt qua mức kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì sự hình thành mô hình được xem là hoàn thành. Đây là dấu hiệu của việc mua, và dự kiến thay đổi chiều của xu hướng.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình «3 đáy», giá thường tăng ít nhất tới mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:

T = R + H,

trong đó: 

T – Mức mục tiêu;

R – mức kháng cự (mức tối đa của vùng bội bộ gần nhất );

H – chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa mức kháng cự và hỗ trợ)


Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
Không