fbFutures hàng hóa | CFD hàng hóa không thời hạn | IFCM Việt Nam

Cách tính đối với CFD hàng hóa không thời hạn

CFD cho một hàng hóa (hay chính xác hơn – CFD cho futures của một hàng hóa) không thời hạn được hình thành trên cơ sở hai dụng cụ – 2 futures gần nhất của hàng hóa đó. Chúng ta sẽ xét ví dụ cách xây dựng CFD không thời hạn cho futures của dầu hiệu BRENT.

1. Trên sàn giao dịch liên lục địa London có nhiều futures được giao dịch, trong đó có các futures với thời hạn khác nhau cho dầu hiệu BRENT. Để lập CFD trong ví dụ này ta chọn 3 futures với ngày hết hạn gần nhất.

Trên sàn ICE có lượng lớn các futures cho dầu với ngày hết hạn vào 5 năm tới, tức là mỗi futures được giao dịch 5 năm, nhưng chỉ một vài futures với ngày hết hạn gần nhất là có tính thanh khoản. Như vậy, cùng một lúc có thể giao dịch một số futures với thời hạn khác nhau, nhưng hai hợp đồng gần nhất có tính thanh khoản cao nhất. Những futures đó được giao dịch trong ngày làm việc của sàn từ 2:00-24:00 (giờ CET) (thứ sáu từ 2:00-22:00)

Các hợp đồng chấm dứt giao dịch khoảng 1 tháng trước ngày giao hàng (thường vào giữa tháng); ví dụ, futures của tháng 3 sẽ được giao dịch cho tới giữa tháng 2. Giá futures sau đó thường sẽ cao hơn, hoặc thấp hơn giá futures gần nhất một thời gian khá dài.

2. Để ví dụ chúng ta lấy 3 futures năm 2015 BRN5J (tháng tư), BRN5K (tháng năm) và BRN5M (tháng sáu). Trên hình 1 những futures ấy được kí hiệu tương ứng là Futures 1, Futures 2 и Futures 3 . Giá các futures được chỉnh sửa để dễ quan sát hơn.

CFD không thời hạn cho dầu BRENT (trên hình kí hiệu là Continuous futures) được tính như trung bình có trọng số của 2 futures gần nhất. Trọng số được tính theo số ngày còn lại cho tới hạn kết thúc giao dịch đối với futures gần nhất, công thức tính giá CFD không thời hạn như sau:

CF = F1 * T1/T + F2 * T2/T ,
trong đó CF – giá CFD không thời hạn,
F1 – giá Futures 1 (futures gần nhất),
F2 – giá Futures 2 (futures tiếp theo),
T – khoảng thời gian danh nghĩa giữa các ngày hết hạn hai futures (30 ngày đối với
BRENT),
T1 – khoảng thời gian (ngày) còn lại cho tới ngày kết thúc giao dịch futures gần nhất T2 = T – T1 .

Kết quả là giá CFD không thời hạn nằm giữa giá F1 và F2. Trong khi đó, ở đầu khoảng thời gian danh nghĩa T giá CF nằm gần giá F1, khi tới gần ngày hết hạn giao dịch futures gần nhất giá CF tiến gần đến giá futures tiếp theo F2.

Khi còn vài ngày cho tới ngày hết hạn giao dịch futures gần nhất (thời gian “End trade 1” trên hình 1) và thanh khoản của futures thứ ba đạt đủ mức, tính giá được tự động chuyển sang cặp futures tiếp theo – Futures 2 và 3 (thời gian “Switch” trên hình 1).

Cũng lưu ý rằng công thức trên đã được đơn giản hóa, còn thuật toán thực hiện tính giá có một số khác biệt nhỏ, trong đó có việc tính giá theo cặp futures mới, vài ngày trước khi bắt đầu khoảng thời gian danh nghĩa T.


Cách tính cho futures hàng hóa

Hình 1

Kết quả là vào thời điểm chuyển sang cặp futures tiếp theo trong định giá của CFD không thời hạn sẽ không xuất hiện bất kì khoảng trống hay bước nhảy nào. Khách hàng của công ty IFC Markets có thể giữ vị trí cho CFD này bao lâu cũng được. Trong khi đó, bản thân công ty hedge vị trí của khách hàng với các futures thông thường, nếu cần thì có thể đóng các vị trí hedge cho futures gần nhất và mở lại vị trí cho futures tiếp theo. Giao động tỷ giá CFD không kỳ hạn đi về xu hướng future tiếp theo theo công thức phép tính, được cân bằng giá bởi chuyển vị trí sang ngày sau (rollover, SWAP).

Công nghệ này cho phép trader giao dịch CFD trên thị trường hàng hóa một cách thuận tiện, không phải lo lắng về thời điểm hết hạn của futures.