fbMô hình kinh doanh | IFCM Việt Nam

Mô hình kinh doanh

Sàn ECN-marketplaces
(ngân hàng– nhà cung cấp thanh khoản)
Giá
Broker hạng đầu
Thanh toán
Lệnh
Tích hợp tỷ giá của các ngân hàng cung cấp thanh khoản. Hình thành báo giá Bid và Ask tốt nhất. Kết hợp tất cả lệnh nhỏ của khách hàng. Kết hợp các lệnh của khách hàng và tự động chuyển giao (DMA/STP) lệnh đến thị trường liên ngân hàng.
Giá
Lệnh
Khách hàng
Broker hạng đầu
Thanh toán
Mô hình kinh doanh của công ty được xây dựng trên mối quan hệ minh bạch và tin cậy với khách hàng. Công ty lấy tỷ giá từ sàn ECN của các ngân hàng cung cấp thanh khoản lớn nhất và hình thành tỷ giá tốt nhất cho khách hàng. Trong phần mềm giao dịch, khách hàng nhận và giao dịch với giá bid và ask tốt nhất thị trường. Kết quả là lệnh của khách hàng được thực hiện với giá tốt nhật tại thời điểm ở tại nơi ngân hàng cung cấp thanh khoản. Prime Broker (hạng đầu) của chúng tôi thực hiện clearing (thực hiện thanh toán) giữa công ty và ngân hàng cung cấp thanh khoản.. Chi tiết về mô hình của chúng tôi có thể xem tại trang Mô hình thực hiện lệnh.

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác