fbđầu tư tiền điện tử | thị trường tiền điện tử | giao dịch tiền điện tử | IFCM Việt Nam

CFD Crypto Futures

Dụng cụ nhóm này cho phép đầu từ vào tỷ giá crypto năng động.

Ngoại tệ crypto Bitcoin là cfd future gần nhất. Mỗi CFD có thông tin ngày bắt đàu giao dịch , ngày kết thúc và trang thái hiện giờ. Có 3 giá trị:

  • Giao dịch - có thể giao dịch và đặt lệnh không có hạn chế (trong giờ giao dịch).
  • Chỉ đóng – Chỉ đống vị trí (được đặt thông thường trước 2 gngày kết thúc giao dịch).
  • Đóng – giao dịch chưa mở hoặc đã quá hạn. Sau 42 giờ kết thúc giao dịch thì CFD future sẽ được xoá khỏi nhóm dụng cụ.

Giao dịch CFD được thực hiện trong giờ giao dịch future. Ngày kết thúc CFD được đặt giựa trên thanh khoản của future và ngày đặt hàng sau khi hết kỳ hạn future. Mã dụng cụ nhóm này bắt đầu từ “#F-“.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Hãy chọn loại tài khoản trên sàn MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác