fbDự báo giá AUDUSD | AUDUSD forecast bearish despite Australian GDP beat | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường AUDUSD : 2021-03-03

Lời khuyên AUD/USD:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 0.7803

Sell Stop

Trên 0.7837

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1733
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

The AUDUSD technical analysis of the price chart on 1-hour timeframe shows AUDUSD: H1 is retracing lower under the 200-period moving average MA(200) which is level. We believe the bullish movement will continue after the price breaches below the lower bound of the Donchian channel at 0.7803. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 0.7837. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal high indicator, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Australia’s economic growth was better in the fourth quarter than expected. Will the AUDUSD rebound continue?

Australia’s economic growth was better in the fourth quarter than expected: Australian Bureau of Statistics reported GDP rose 3.1% over quarter in Q4 after 3.4% increase in Q3, when a 2.5% growth was forecast. This is bullish for AUDUSD. However, technical setup is bearish for AUDUSD.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.