fbDự báo giá EURUSD | EURUSD forecast bearish after disappointing euro area sales data | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường EURUSD : 2021-03-04

Lời khuyên EUR/USD:

Bán
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 1.2026

Sell Stop

Trên 1.2062

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1738
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Trung lập
MACD Bán
Donchian Channel Trung lập
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Bán

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

The EURUSD technical analysis of the price chart on 1-hour timeframe shows EURUSD: H1 is retracing lower after hitting 6-day high a day ago. We believe the bearish movement will continue after the price breaches below the lower bound of the Donchian channel at 1.2026. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 1.2062. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal high indicator, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Euro-zone’s retail sales fell in January. Will the EURUSD retreat continue ?

Euro-zone’s retail sales fell in January: the euro-zone statistics bureau Eurostat reported retail sales in the singe currency zone fell 5.9% over month in January after 1.8% increase in December, when a 1.4% decline was forecast. This is bearish for EURUSD.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.