fbDự báo giá USDIDX | Slowing durable goods orders bearish for USDIDX | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường USDIDX : 2020-07-28

Lời khuyên Chỉ số đồng đô la Mỹ:

NEUTRAL
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Dưới 93.55

Sell Stop

Trên 93.98

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1589
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD Bán
Donchian Channel Mua
MA(200) Bán
Fractals NEUTRAL
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On 1-hour timeframe USDIDX: H1 is retracing lower under the 200-period moving average MA(200) which is falling. We believe the bearish momentum will continue after the price breaches below the lower boundary of Donchian channel at 93.55. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 93.98. After placing the order, the stop loss is to be moved every day to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level (93.98) without reaching the order (93.55), we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

US core durable goods orders slowed in June. Will the USDIDX continue falling?

US core durable goods orders slowed in June: core durable goods orders slowed to 3.3% over month in June from 3.7% in May, when a decline to 3.5% was expected. This is bearish for USDIDX.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.