fbThay đổi lịch giao dịch vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 | IFCM Việt Nam

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 25 tháng 5 năm 2020

19/5/2020
День ПамятиKhách hàng thân mến,

ngày nghỉ (Ngày tưởng nhớ) tại Mỹ và Anh vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ25.05.2020
CFD: SP500, Nd100, DJI, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL, XAUSnP Đống 19:00
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, #F-CL Đóng 19:00
CFD hàng hóa #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE Đóng
CFD hàng hóa #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COTTON, #C-ROBUSTA, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-KC, #F-CC, #F-CT, #F-RC; #F-BTC Đóng
CFD hàng hóa #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPER, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO Đóng 19:00
CFD cổ phiếu #S-..., #L-..., #R-... ; CFD: #ETF; CFD GB100 Đóng

Đối với các dụng cụ khác có thể thây đổi.