fbPhiên bản MT4 WebTerminal | IFCM Việt Nam
VI

Phiên bản MT4 WebTerminal

9/3/2016
Thưa quý khách!

phiên bản phần mềm giao dịch MetaTrader 4 Web terminal đã ra mắt. Có thêm các chức năng sau:

  1. Bộ đầy đủ 30 indicator - dụng cụ phân tích kỹ thuật trong mục "Insert" --> "Indicator" từ trong menu chích của phần mềm.
  2. Ngôn ngữ hỗ trợ trong web terminal bây giờ lên đến 38 ngôn ngữ.

Web Terminal bây giờ có thể mở bằng nút "Đăng nhập vào MT4 WebTerminal".