fbTỷ giá Đồng Đan Mạch hôm nay | Tỷ giá 1 DKK NZD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 DKK NZD

Tỷ Giá Đồng Đan Mạch Đô la New Zealand

CUR
DKK
NZD
--DKK = - NZD
1 DKK = ------ NZD
1 NZD = ------ DKK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table