fbTỷ giá Bảng Anh hôm nay | Tỷ giá 1 GBP HKD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 GBP HKD

Tỷ Giá Bảng Anh Đô la Hồng Công

CUR
GBP
HKD
--GBP = - HKD
1 GBP = ------ HKD
1 HKD = ------ GBP

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table