fbTỷ giá Đồng đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá 1 SGD NZD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 SGD NZD

Tỷ Giá Đồng đô la Singapore Đô la New Zealand

CUR
SGD
NZD
--SGD = - NZD
1 SGD = ------ NZD
1 NZD = ------ SGD

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table