fbTrung tâm Giáo dục IFC Markets | IFCM Việt Nam

Trung tâm học liệu của IFC Markets

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản
600+ Dụng cụ giao dịch
14 Năm trong thị trương
0.4 PIP Spread
Thiết lập dụng cụ không hạn chế
Lệnh thực hiện ngay
0% Không có phí ẩn

Lựa chọn phần mềm giao dịch cho tất cả thiết bị

Tải cho thiết bị của mình

Trade with Trust

Quản lý bởi BVI FSC & LFSA
- IFCMARKETS. CORP. được cấp phép bởi BVI Financial Services Commission (BVI FSC)
- IFC Markets Ltd được cấp phép bởi LFSA tại lãnh thổ Labuan (Malaysia)
Bảo hiểm bởi AIG
Bảo hiểm rủi ro chuyên nghiệp bởi AIG
2 giải thưởng quốc tế năm 2020
- “Most International Forex Broker 2020” giải thưởng bởi tạp chí Forex Magazine AtoZMarkets
- “Best Forex Broker Southeast Asia 2020” bởi tạp chí International Business Magazine
Bằng sáng chế Hoa Kỳ được cấp cho Phương pháp trích dẫn danh mục đầu tư (PQM)
Phương pháp báo giá danh mục đầu tư (PQM) độc đáo và duy nhất của IFC Markets đã được cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ.