fbVideo hướng dẫn làm việc với phần mềm giao dịch NetTradeX | IFCM Việt Nam
VI

Video hướng dẫn làm việc với phần mềm giao dịch NetTradeX

Mở vị trí

Hướng dẫn mở và đóng vị trí giao dịch hoặc tham gia thị trường với phần mềm giao dịch NetTradeX.

Tìm hiểu những phương pháp mở vị trí giao dịch tại mục Mở một vị trí giao dịch như thế nào.

Đặt lệnh

Tìm hiểu các đặt và chỉnh sửa lệnh thông thường, lệnh OCO và lệnh kích hoạt.

Thông tin chi tiết về làm việc với các lệnh có thể xem tại trang Các loại lệnh.

Làm việc với các biểu đồ

Học cách làm việc với các biểu đồ trên NetTradeX: chọn dụng cụ và mở đồ thị, cài đặt loại đồ thị, các khung thời gian và loại cửa sổ.

Chi tiết về làm việc với đồ thị có thể tìm hiểu tại mục Cách làm việc với các mẫu đồ thị.

Làm việc với các chỉ thị và đối tượng

Để thực hiện phân tích kĩ thuật, hãy tìm hiểu cách làm việc với các chỉ thị và đối tượng đồ họa trên NetTradeX.

Thông tin chi tiết về làm việc với các chỉ thị và đối tượng đồ họa, bạn có thể xem tại mục Cách cài đặt các chỉ thị và đối tượng đồ họa.

Tạo lập và giao dịch PCI

Hãy tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI) cho giao dịch danh mục với phương pháp GeWorko độc đáo.

Thông tin chi tiết thêm bạn có thể tìm hiểu tại mục Hướng dẫn nhanh cách tạo và giao dịch PCI.

Mở tài khoản Demo

Từ tài liệu video, bạn có thể xem cách mở tài khoản giao dịch Demo trên NetTradeX

Hướng dẫn từng bước cách mở tài khoản Demo có thể xem trong mục Mở tài khoản.