fbMô hình kinh doanh IFC Markets | Mô hình giao dịch của Công ty | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình kinh doanh của công ty môi giới

Infograph này cho hiển thị mô hình kinh doanh của công ty IFC Markets. Bạn có thể xem mô hình hợp tác giữa khách hàng và công ty.

Ngoài ra thì Bạn có thể tìm hiểu thêm lợi ích của công ty IFC Markets.


Business Model of a Forex and CFD Trading Company

Chia sẽ với Bạn bè

Bạn có thể copy mã và đặt lại lên trang web của mình.