fbCác sàn giao dịch | Sàn giao dịch Forex trực tuyến | IFCM Việt Nam

Các sàn giao dịch

Cùng với phần mềm giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và 5, IFC Markets cung cấp phần mềm giao dịch cho chuyên nghiệp NetTradeX.

Những yêu điểm của NetTradeX

  • Giao dịch nhanh hơn
  • Nhiều dụng cụ hơn
  • Lệnh với khối lượng bất kỳ
  • Giao dịch danh mục (Phương pháp Portfolio Quoting )
iPhone Trading App - NetTradeX iOS

Sàn phân tích giao dịch - miễn phí cài đặt trên một máy tính hoặc các chương trình điện thoại di động cho phép kiểm soát và quản lý các tài khoản giao dịch, cũng như tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích thông tin về biến động giá trên thị trường.

Chúng tôi giới thiệu đến bạn sự lựa chọn của hai trong số những sàn giao dịch phổ biến và tiên tiến nhất.